top of page

Restauratie & reproductie van keramiek

Ambachtsvrouw 2022.JPG
Hib.jpg

Reproductie van ontbrekende keramische tegels in tegelpanelen is onmisbaar voor het behoud van ons patrimonium, en eveneens de meest duurzame restauratiemethode in keramiek.

Iedere tegelreproductie is een nieuwe zoektocht

om dezelfde keramische parel te creëren als deze van de originele maker.

Het doel is om het onvindbare weer vindbaar te maken, het ontbrekende te vervaardigen en zo de geschiedenis te doen heropleven.

 

Het eist het geduld van een monnik en de passie

van een tegelfreak!

bottom of page