top of page
51Porseleinwinkel.JPG

Als dochter van een keramiste is ze opgegroeid tussen klei en draaitafel, waar de liefde voor keramiek is ontstaan. Door haar passie voor restauratie en conservatie van keramiek wordt ieder object met de grootste precisie en geduld naar oorspronkelijke glorie hersteld. Zij heeft zich verdiept in de wondere wereld van klei en glazuur om ook uw ontbrekende delen terug nieuw leven in te roepen.

2016 - Heden

Zelfstandige in conservatie, restauratie en reproductie van keramiek. Specialisatie in het reproduceren van ontbrekende tegels in tegelpanelen.

2014 - 2019
Deeltijds kunstonderwijs aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Keramiek.

2010 - 2014

Universiteit Antwerpen Master in de conservatie en restauratie van keramiek.

SPECIALISATIE

Reproductie van ontbrekende keramische tegels in tegelpanelen is onmisbaar voor het behoud van ons patrimonium, en eveneens de meest duurzame restauratiemethode in keramiek. Deze restauratietechniek is eenmalig en voor eeuwig, zodat de stijl van de originele ambacht kan worden behouden.

Iedere tegelreproductie is een nieuwe zoektocht om dezelfde keramische parel te creëren als deze van de originele maker. Volhardend onderzoek is nodig om de glazuurformules, het krimppercentage van de klei en de kleur voor en na het bakken te ontrafelen. 

Het doel is om het onvindbare weer eens vindbaar te maken, het ontbrekende te vervaardigen en zo de geschiedenis te doen heropleven. Het eist het geduld van een monnik en de passie van een tegelfreak.  

bottom of page